Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Streekarchief HEH

Streekarchief HEH

Openbaar belang

De archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe.

Bestuurlijk belang

Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage voor Heerde is 26% van de exploitatielasten.

 Toelichting

--
Kwaliteit

Indien nodig haal ik dossiers op uit Epe

 

STREEKARCHIVARIAAT STAAT ER TWEE IN, ER ZOU ER EEN UITGEHAALD WORDEN!!

--
Geld

behoort tot mijn werkzaamheden