Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Overzicht programmaplan

Inhoud

Overzicht programmaplan

In bijgaande overzichten is het programmaplan in zijn geheel opgenomen. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de saldi voor en na bestemming, zodat de onttrekkingen aan de reserves ook zichtbaar zijn gemaakt. Tevens vind u het meerjareninvesteringsplan. In essentie vormen deze tezamen de financiële begroting.

Programmaplan

 

Incidentele uitgaven en opbrengsten

Het BBV schrijft tevens voor dat een overzicht van 'Incidentele uitgaven en opbrengsten' wordt opgenomen.

In deze begroting is er één incidenteel € 100.000,- geraamd dit betreft een taakstelling van sociaal domein.

 

Meerjareninvesteringsplan


De investeringen voor tractie wijken af van de Perspectiefnota. Dit is het gevolg van de overname van het materieel van Lucrato; de vervanging hiervan is in onderstaand schema opgenomen. 

 

Meerjareninvesteringsplan kapitaallasten

Ten aanzien van de kapitaallasten is het goed te vermelden dat in het 1e jaar van de investering slechts 1/3 deel van de rente en afschrijving wordt geraamd. Hiervoor is gekozen omdat de meeste investeringen namelijk pas laat in het jaar worden gerealiseerd.