Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Paragraaf Dienstverlening

Inhoud

Paragraaf Dienstverlening

De maatschappij verandert en de gemeentelijke dienstverlening moet hierin meebewegen.
Richtinggevende afspraken:

  • De mogelijkheden van elektronische dienstverlening moeten verder uitgenut worden;
  • Klantgericht uitvoeren van de dagelijkse taken
  1. Mogelijkheden elektronische dienstverlening
    De gemeentelijke website is in ontwikkeling van een informatiekanaal naar een dienstverleningskanaal. Er wordt gewerkt aan intelligente webformulieren waarbij inwoners en gemeente via internet met elkaar communiceren. Gegevens die al bij de gemeente bekend zijn worden dan automatisch gevuld en relevante, ontbrekende informatie wordt via de techniek uitgevraagd. Een dienst/ product kan op die manier geheel online en op elk gewenst moment worden verstrekt. Goede basisregistraties, software voor gegevensuitwisseling en aansluitende werkprocessen zijn een voorwaarde.
  2. Klantgericht uitvoeren van de dagelijkse taken.
    Voor de producten van burgerzaken maakt de klant een afspraak. Het werken op afspraak zorgt er voor dat er geen piekmomenten meer zijn waarin wachttijden ontstaan. Als inwoners onverwacht binnen komen bij het gemeentekantoor worden ze uiteraard te woord gestaan.
    De wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken is geregeld in de "inspraakverordening gemeente Heerde". Deze is in december 2016 geactualiseerd evenals de klachtenverordening.

Beleidskader

Dit is een niet verplichte paragraaf.