Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Onvoorzien

Inhoud

Onvoorzien

De post Onvoorzien wordt door het college ingezet voor onuitstelbare, onvermijdbare en onvoorzienbare kosten tot max. € 10.000,- per gebeurtenis. De raad wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en/of jaarstukken geïnformeerd over de uitputting van dit budget.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Realisatie 2016 Begroting 2017 (P+wijz) Primaire Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten
Overzicht onvoorzien 0 -25.000 25.000 50.000 50.000 50.000
Totaal Lasten 0 -25.000 25.000 50.000 50.000 50.000

Toelichting op de baten en lasten

De post Onvoorzien wordt door het college ingezet voor onuitstelbare, onvermijdbare en onvoorzienbare kosten tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De raad wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en/of jaarstukken geïnformeerd over de uitputting van dit budget. Voor 2018 is de keus gemaakt om dit budget te halveren tot € 25.000,-.