Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

Stichting PrOo

Stichting PrOo

Openbaar belang
 De stichting PrOo is het bevoegd gezag voor het openbaar primair onderwijs in o.a. de gemeente Heerde

Bestuurlijk belang
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de deelnemende gemeenten voor de coördinatie van gemeentelijke taken ten aanzien van stichting PrOo; het zogenaamde coördinatiepunt. Daarmee wordt de wettelijke taak van de gemeenteraden voor het externe toezicht op de stichting vorm gegeven. De portefeuillehouder neemt namens  de gemeente Heerde deel in dit coördinatiepunt.

Financieel belang
Voor de stichting PrOo wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald.