Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

N.V. Rova

N.V. Rova

Deelname in vennootschappen

Verbonden partij

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Financieel belang

N.V. Rova

Het op financieel, milieutechnisch en maatschappelijk verantwoorde wijze exploreren en exploiteren van de afvalzorgplicht van gemeenten.

Heerde is aandeelhouder en heeft in Algemene ledenvergadering van aandeelhouders stemrecht op haar aandelen.

Aandelen: 272

 Toelichting

--
Kwaliteit

De NV ROVA is op basis van de tussen gemeente en ROVA afgesloten dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Er vindt bij regelmaat overleg plaats omtrent de voortgang en kwaliteit van de inzameling, evaluatie resultaten en communicatie.

De gemeente is vertegenwoordigd in het ambtelijk overleg waar de beleidsinhoudelijke thema's/onderwerpen en financiën  worden besproken en voorbereid voor de bestuurlijke agenda.

 

 

 

--
Geld

Geen bijzonderheden.