Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

4.1.7.1 Inwoners worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen en een gezonde leefstijl aan te houden.

4.1.7.1 Inwoners worden gestimuleerd om te sporten en te bewegen en een gezonde leefstijl aan te houden.

Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2017 vastgestelde nota sport en bewegen. Speerpunten hierin zijn: sportstimulering, sport en sociaal domein, vitale sportverenigingen en sportaccommodaties. De inzet van de combinatiefunctionaris voor jeugd wordt versterkt.