Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

4.1.4.1 We stimuleren dat iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zich naar vermogen inzet op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

4.1.4.1 We stimuleren dat iedereen met een gemeentelijke uitkering, met of zonder beperking, zich naar vermogen inzet op het gebied van werk, vrijwilligerswerk of opleiding.

Via de Pilot Participatievoorziening, waar een beoordeling plaats vindt of sprake moet zijn van arbeidsmatige dagbesteding of beschut werk, wordt gekeken naar de mogelijkheden van inwoners. De inwoners die in principe kunnen werken, stellen, onder regie van de gespreksvoerder werk, een actieplan op waarin wordt beschreven hoe zij toe willen werken naar (betaald) werk. De inwoners zonder een betaalde baan zetten (in de tussentijd) in op vrijwilligerswerk.
Via onze deelname aan het regionaal werkbedrijf willen wij het arbeidsmarktnetwerk benutten.
Inwoners die naar verwachting binnen een jaar geleid kunnen worden naar werk worden door het werkbedrijf Lucrato begeleid. De medewerker Werkgeversdienstverlening onderhoudt ook lokaal contact met werkgevers en bespreekt mogelijkheden voor (nieuwe) vacatures.