Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

4.1.3.1 We luisteren naar onze inwoners wanneer zij projecten starten en waar nodig ondersteunen, stimuleren of faciliteren we. We nodigen inwoners uit om mee te denken of te participeren in projecten die wij initiëren.

4.1.3.1 We luisteren naar onze inwoners wanneer zij projecten starten en waar nodig ondersteunen, stimuleren of faciliteren we. We nodigen inwoners uit om mee te denken of te participeren in projecten die wij initiëren.

Wij participeren conform de overheidsparticipatietrap en de kaders in het kaderdocument Sociaal Domein 2017-2020. We zien geen meerwaarde in het introduceren van een buurtprijs voor buurten waar bewoners zich betrokken voelen en oog hebben voor elkaar. We verwachten van onze inwoners dat zij dit gemeentebreed oppakken.