Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

4.1.2.1 In de uitvoering ligt het accent op preventieve voorzieningen, vroeghulp en vroegsignalering.

4.1.2.1 In de uitvoering ligt het accent op preventieve voorzieningen, vroeghulp en vroegsignalering.

Door inzet van de preventieregisseur worden de preventieve activiteiten in het sociaal domein geoptimaliseerd en afgestemd binnen de werkvelden welzijn, ondersteuning, schuldhulpverlening, gezondheidszorg inclusief geestelijke gezondheidszorg en zorg. De verwachting is dat dit leidt tot een betere taakverdeling tussen de ketenpartners. In 2018 wordt de rol van de preventieregisseur geëvalueerd.
Het vroegtijdig opsporen van schuldsituaties en inzetten van schulddienstverlening en budgetondersteuning draagt er toe bij dat de inwoner weer perspectief krijgt.
Scholen, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn vindplaatsen voor vroegsignalering bij jeugd.
We onderzoeken de inzet van een jeugdarts in het CJG om de samenwerking met de ketenpartners te versterken.
Binnen de Publieke Gezondheidszorg wordt, naast de screening van jongeren, ingezet op het voorkomen en vroegtijdig interveniëren in geval van alcohol en drugsverslaving.
De preventieregisseur is het gemeentelijke aanspreekpunt voor de ketenpartners wanneer sprake is van verwarde personen.