Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

4.1.1.1 We leveren maatwerk waarbij de cliëntvraag centraal staat en de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie heeft, monitoren de uitgaven en maken afspraken met aanbieders op basis van doelen, prestaties en resultaten.

4.1.1.1 We leveren maatwerk waarbij de cliëntvraag centraal staat en de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie heeft, monitoren de uitgaven en maken afspraken met aanbieders op basis van doelen, prestaties en resultaten.

In het kaderdocument Sociaal Domein 2017-2020 zijn deze uitgangspunten geborgd. Dit kaderdocument dient als leidraad voor de dagelijks uitvoering. De doorontwikkeling van realisatie van 1 loket voor alle hulpvragen van 0-100 jaar kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het proces van decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, op basis van de transformatieagenda, zal in 2018 voortgang vinden.