Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

3.2.3.1 Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet vindt plaats.

3.2.3.1 Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet vindt plaats.

Er wordt in de eigen organisatie, en zo nodig in de regio, samengewerkt om de nieuwe Omgevingswet op een goede en efficiënte manier te kunnen invoeren.
De wet vereenvoudigd de bestaande regelgeving vergaand en stelt hoge eisen qua kennis, houding en gedrag van zowel burgers als ambtenaren. Centraal staat (burger)participatie in de vorm van betrokkenheid, informeren en communicatie.
In 2018 worden de concepten van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan opgeleverd als voorbereiding op de implementatie per 1 januari 2021. De gemeenteraad heeft een klankbordgroep ingesteld.