Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

3.2.1.1 De beheerplannen worden aangepast aan het werkelijke areaal in de gemeente.

3.2.1.1 De beheerplannen worden aangepast aan het werkelijke areaal in de gemeente.

Voor de areaaluitbreiding als gevolg van de Hoogwatergeul ontvangen wij een afkoopsom van het rijk. De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten worden vertaald in de beheerplannen. De beheer- en onderhoudskosten van de areaaluitbreiding als gevolg van de Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld komt voor onze eigen rekening.