Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

3.1.3.1 Uitvoering geven aan de kadernota Accommodatiebeleid.

3.1.3.1 Uitvoering geven aan de kadernota Accommodatiebeleid.

Om tot privatisering te komen zetten we stappen binnen de kaders van de nota. Daarbij maken we een onderscheid  in buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties en de overige accommodaties. Ook gaan we besluiten welke activiteiten als basisvoorziening worden aangemerkt.