Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

3.1.1.1 Een integrale visie wonen, welzijn en zorg binnen de kaders van de woonvisie en het kaderdocument Sociaal Domein die zich richt op de transformatieagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

3.1.1.1 Een integrale visie wonen, welzijn en zorg binnen de kaders van de woonvisie en het kaderdocument Sociaal Domein die zich richt op de transformatieagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De op te stellen visie spitst zich toe op de gevolgen van de decentralisatie van beschermd wonen naar de gemeente en de gevolgen van extramuralisering van de zorg waardoor inwoners langer en vaker zelfstandig moeten blijven wonen.