Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

2.2.7.1 Op de meest kwetsbare plekken wordt personele versterking ingezet.

2.2.7.1 Op de meest kwetsbare plekken wordt personele versterking ingezet.

Het gaat hier om formatieve inzet op die plekken waar de dienstverlening aan burgers of advisering aan college en raad in het geding komt. Het bedrag dat opgenomen is in de begroting heeft geen betrekking om de ontwikkelingen om zaakgericht werken uit te voeren en informatieveiligheid te borgen. Hiervoor komen nog afzonderlijke voorstellen.