Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

2.2.2.1Wij zoeken naar financiële mogelijkheden om de omvang van onze leningportefeuille terug te brengen.

2.2.2.1Wij zoeken naar financiële mogelijkheden om de omvang van onze leningportefeuille terug te brengen.

We hanteren een terughoudend investeringsbeleid.  Hierbij wordt ook gekeken naar de vrijval van kapitaallasten in relatie tot het totaal aan nieuwe investeringen in het betreffende (begrotings)jaar.

De mogelijkheid tot verkoop van gemeentelijke eigendommen wordt verder onderzocht.