Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

2.1.1.1 Faciliteren van het proces Bedrijven investeringszone (BIZ) en het Gemeentelijk Ondernemersoverleg (GOO) en actieve deelname aan het GOO.

2.1.1.1 Faciliteren van het proces Bedrijven investeringszone (BIZ) en het Gemeentelijk Ondernemersoverleg (GOO) en actieve deelname aan het GOO.

In de toolkit 'Ondernemers' op onze gemeentelijke website vindt de (startende) ondernemer actuele, integrale en relevante informatie.

Vraagstukken vanuit het bedrijfsleven/ondernemers kunnen integraal opgepakt worden.

We zijn een vaste partner in het gemeentelijk ondernemersoverleg en faciliteren verslaglegging.

Wij leveren input bij algemene ledenvergaderingen van de lokale ondernemersverenigingen en organiseren in samenspraak ondernemersbijeenkomsten.

Er vinden bedrijfsbezoeken plaats.

Actieve deelname in de regionale samenwerking.