Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

1.2.1.1 We formuleren een visie op informatiebeleid en maken diverse plannen hoe we informatieveiligheid, privacywetging en digitale communicatie met onze burgers en bedrijven binnen onze gemeentelijke organisatie borgen.

1.2.1.1 We formuleren een visie op informatiebeleid en maken diverse plannen hoe we informatieveiligheid, privacywetging en digitale communicatie met onze burgers en bedrijven binnen onze gemeentelijke organisatie borgen.

 

Bij informatieveiligheid komt veel kijken: beheer van registraties (o.a. basisregistratie personen, adressen, gebouwen, grootschalige topografie en DigiD), toegang gebouwen, voorkomen van datalekken en gedrag van bestuur en medewerkers. Een visie op informatieveiligheid is dan noodzakelijk, ook om de opdrachtgeversrol richting de H2O I-dienst goed in te vullen. Een multidisciplinaire werkgroep Informatiebeveiliging werkt aan de plannen en pakt de maatregelen op die wettelijke gevraagd worden. Er wordt aangehaakt bij onze organisatie ontwikkeling en bij de uitgangspunten van de landelijke agenda 2020, wanneer digitaal communiceren met burgers en bedrijven, verplicht is.
We maken in een Plan van Aanpak zaakgericht werken inzichtelijk en hoe en onder welke (financiële en applicatie) condities we duidelijk en tijdig kunnen communiceren over de voortgang van onze dienstverlening (via MijnOverheid).
We stellen een uitvoeringsplan en een bijbehorende kosten op om inzicht te geven welke kosten minimaal noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbeheer (Europese Privacy Wetgeving).