Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

1.1.7.1 Wij stimuleren of faciliteren initiatieven die de duurzaamheid bevorderen.

1.1.7.1 Wij stimuleren of faciliteren initiatieven die de duurzaamheid bevorderen.

Dankzij het initiatief van raadsleden en inwoners beschikt de gemeente Heerde inmiddels over een energiecoöperatie.
Door de samenwerkingsovereenkomst Slim Openbaar Laden met de provincie Gelderland komen er meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
De afvalinzameling als gevolg van Fase 1 is boven verwachting. Het percentage hergebruik is zodanig hoog dat gemeentebrede ondergrondse verzamelsystemen voor restafval niet worden overwogen.
Inwoners worden geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden die er zijn voor duurzame maatregelen.