Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

1.1.5.1 Handhaving op basis van de geactualiseerde APV

1.1.5.1 Handhaving op basis van de geactualiseerde APV

Op de APV regels, die in de geactualiseerde APV 2017 over zijn gebleven, wordt de handhavingsprioritering vastgesteld in het Uitvoeringsplan VTH-taken (Vergunning, Toezicht en handhaving). Naast de belangrijke rol van preventie (Programma 4) zijn in de APV regels opgenomen rond alcohol en drugs en heeft de burgemeester bevoegdheden op grond van de Opiumwet (Damocles) om woningen of voor het publiek toegankelijke gebouwen te sluiten als daar sprake is van drugshandel of voorbereidende handelingen.