Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

1.1.4.1 Burgers en bedrijven worden gefaciliteerd.

1.1.4.1 Burgers en bedrijven worden gefaciliteerd.

Afspraken maken is mogelijk via onze website, die apparaat onafhankelijk te lezen is en aanvraagformulieren staan online. Er is maatwerk voor burgers die liever een ander kanaal (telefoon of balie) benutten. Wij werken met servicenormen, waaraan we onze dienstverlening toetsen en die we zo nodig bijstellen als veranderingen in de samenleving daar aanleiding voor geven.