Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

1.1.3.1 Deregulering en optimalisering van bedrijfsprocessen is een doorlopend proces.

1.1.3.1 Deregulering en optimalisering van bedrijfsprocessen is een doorlopend proces.

Organisatie breed wordt continu gekeken naar mogelijkheden van om de administratieve druk voor burgers en bedrijven te verminderen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Wij anticiperen met onze lokale regelgeving ook op landelijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet waarbij het aantal wetten en regels drastisch wordt terug gebracht. Efficiënte bedrijfsprocessen en ketenregie dragen er toe bij dat burgers en bedrijven slagvaardig geholpen worden.