Meer
Publicatiedatum: 17-10-2017

Inhoud

Terug

1.1.2.1 We zetten in op samenwerking in de regio Stedendriehoek en in de regio Zwolle.

1.1.2.1 We zetten in op samenwerking in de regio Stedendriehoek en in de regio Zwolle.

Met de H2O gemeenten werken we samen op onderdelen in de bedrijfsvoering. We zien de Regio Stedendriehoek als onze natuurlijke samenwerkingspartner voor het sociaal en ruimtelijk domein, maar ook als strategische partner voor regio overstijgende belangen. Voor recreatie en toerisme wordt samengewerkt in de Veluwe op 1 waarin ook de gemeenten in de Regio Stedendriehoek participeren. Samenwerking in de Regio Zwolle richt zich op werkgelegenheid vanwege de landelijke indeling in deze arbeidsmarktregio en, in het verlengde daarvan, op economie. De bestuurlijke keuze voor de regio Stedendriehoek heeft impact op de huidige samenwerking met de voormalige RNV gemeenten en voor de Strategische Alliantie Veluwe Noord. Naar verwachting verloopt e.e.a. kostenneutraal.