Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)

VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)

2. VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland)

Openbaar belang

De VNOG is een gemeenschappelijke regeling, die voor de gemeenten de veiligheidstaakstelling uitvoert. Heerde neemt wettelijk verplicht deel aan de VNOG.

Bestuurlijk belang

Gemeente Heerde heeft zitting in het algemeen bestuur van de VNOG.

Financieel belang

Het financieel belang van de gemeente Heerde is opgebouwd naar rato van het aantal inwoners in verhouding tot het totaal aantal inwoners in het VNOG-gebied.