Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Uitgaven

0%

€ 0

0% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

0% Complete

Saldo

0%

€ 0

Onvoorzien

Uitgaven

0%

€ 0

0% Complete

Inkomsten

0%

€ 0

0% Complete

Saldo

0%

€ 0

Inhoud

Onvoorzien

De post Onvoorzien wordt door het college ingezet voor onuitstelbare, onvermijdbare en onvoorzienbare kosten tot max. € 10.000,- per gebeurtenis. De raad wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en/of jaarstukken geïnformeerd over de uitputting van dit budget.

Wat mag het kosten?

Exploitatie
Lasten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Overzicht onvoorzien 50.000 50.000 50.000 50.000
Totaal lasten 50.000 50.000 50.000 50.000
Baten Primaire begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Overzicht onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten 0 0 0 0
Resultaat -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Toelichting op de baten en lasten

Wanneer de totale lasten van de onderdelen ‘Overzicht overhead’, ‘Algemene dekkingsmiddelen’, en ‘Onvoorzien voor 2017 bij elkaar worden opgeteld dan De post Onvoorzien wordt door het college ingezet voor onuitstelbare, onvermijdbare en onvoorzienbare kosten tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De raad wordt bij de voorjaarsnota, najaarsnota en/of jaarstukken geïnformeerd over de uitputting van dit budget.