Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

Streekarchief HEH

Streekarchief HEH

Streekarchivariaat Noord Veluwe

Openbaar belang

De archieven van de drie gemeenten (Heerde, Epe en Hattem) zijn samengebracht in één bewaarplaats. Het streekarchief bevindt zich bij het gemeentehuis van Epe.

Bestuurlijk belang

Heerde heeft zitting in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage voor Heerde is 26% van de exploitatielasten.