Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

Stichting PrOo

Stichting PrOo

Openbaar belang
De stichting PrOo draagt zorg voor het openbaar basisonderwijs. Via de bestuursorganen van de RNV is het toezicht op de stichting PrOo ingericht. Heerde is voor die taak lid van de Regio Noord Veluwe.
Bestuurlijk belang
Heerde heeft zitting in het Algemeen en Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling, voor zover het verantwoordelijkheid voor de PrOo betreft. Er wordt gewerkt aan het realiseren van een nieuw toezichtsmodel per 1-1-2014 om de bestuurlijke governance (in het licht van beheersing van financiele risico’s) te versterken. Financieel belang
Voor de stichting PrOo wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald.