Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

Leisurelands

Leisurelands

Leisurelands

Openbaar belang

De kernactiviteit laat zich in het kort omschrijven als “het (laten) exploiteren van dagrecreatieve voorzieningen voor een breed publiek”.

Bestuurlijk belang

Voor de gemeente is de laagdrempeligheid en het onderhoud van de recreatieve voorzieningen van belang.

Financieel belang

De gemeente Heerde heeft aandelen. Deze zijn niet op geld gewaardeerd.