Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

GGD NOG

GGD NOG

GGD NOG

Openbaar belang

De GGD Noord- en Oost Gelderland verzorgt de uitvoering van taken als het gaat om de publieke gezondheid en hulpverlening. Heerde neemt wettelijk verplicht aan deze gemeenschappelijke regeling deel. Het bestuurlijk belang van de gemeente Heerde  deelname aan deze regeling. Zij heeft zitting in het algemeen bestuur. Heerde heeft 1 stem per 10.000 inwoners of gedeelte daarvan. Heerde heeft dus twee stemmen. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Het financieel belang van de gemeente Heerde is opgebouwd naar rato van het aantal inwoners in verhouding tot het totaal aantal inwoners in het gebied van de regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente Heerde heeft zitting in het algemeen bestuur. Heerde heeft 1 stem per 10.000 inwoners of gedeelte daarvan. Heerde heeft dus twee stemmen. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Financieel belang

Het financieel belang van de gemeente Heerde is opgebouwd naar rato van het aantal inwoners.