Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten)

BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten)

BNG (N.V. Bank Nederlandse gemeenten)

Openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk Belang

Gemeente Heerde heeft in de Algemene vergadering van aandeelhouders stemrecht op haar aandelen.

Financieel belang

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeente Heerde bezit 9.126 aandelen à € 2,50 nominaal per stuk.