Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

(ad. 4) In een persoonlijk actieplan geeft de inwoner aan hoe hij zich naar vermogen inzet.

(ad. 4) In een persoonlijk actieplan geeft de inwoner aan hoe hij zich naar vermogen inzet.

Uitgangspunt bij de gesprekken is dat iedere inwoner die kan werken op zijn of haar manier een bijdrage levert. Ingezet wordt op betaald werk maar voor zover dit nog niet mogelijk is gaat het om vrijwilligerswerk. In het actieplan en de bijbehorende gesprekken  worden afspraken gemaakt en verplichtingen toegelicht. Indien afspraken niet worden nagekomen dat wordt hierop gehandhaafd.