Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

(ad. 2 )één centrale toegang en één team Jeugd

(ad. 2 )één centrale toegang en één team Jeugd

In het Kaderdocument inrichting sociale infrastructuur en toegang voor individuele (maatwerk) voorzieningen (juli 2014 door de raad vastgesteld) is besloten te werken met één centrale toegang en één team Jeugd in te richten, in plaats van sociale teams op wijkniveau.