Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

(ad. 11) Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet.

(ad. 11) Bestuurlijke, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet.

De communicatie met inwoners en bedrijven essentieel is en de informatiesystemen hiervoor toegerust moeten zijn. De Omgevingswet raakt overigens vrijwel alle beleidsvelden van de gemeentelijke overheid en daarom zal het project een integraal karakter hebben. Uitvoering is gestart in de vorm van een projectorganisatie