Meer
Publicatiedatum: 08-08-2016

Inhoud

Terug

(ad. 1) Beheer en onderhoud van wegen, groen, riolering en kunstwerken

(ad. 1) Beheer en onderhoud van wegen, groen, riolering en kunstwerken

Beheer en onderhoud van wegen, groen, riolering en kunstwerken vindt plaats op basis van  de inmiddels vastgestelde beheerplannen. Deze plannen worden in een vijf jaarlijkse cyclus herzien. In 2017 wordt gewerkt aan de actualisatie van het beheerplan Wegen voor de periode 2018-2022.