Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners.

Zorg en veiligheid voor personen met verward gedrag worden integraal (bestuurlijk) besproken en waar mogelijk geïntegreerd aangeboden voor alle inwoners.Toelichting

--
Kwaliteit

Nadere uitwerking hiervan vindt plaats in de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag welke in het najaar van 2018 aan de raad is aangeboden.
Er vindt structureel overleg plaats tussen de integrale gespreksvoerders (IGV) van Hattem, Heerde en Epe met Veilig Thuis (tenminste ieder kwartaal). Op casusniveau stemt IGV af met medewerker ontwikkeling en openbare orde, de burgemeester en politie. Structureel regionaal driehoeksoverleg (ieder kwartaal).

De lokale- en regionale aanpak verwarde personen benoemt een aantal maatregelen die gericht zijn op de zorg en veiligheid van personen met verward gedrag en die van hun omgeving. De uitvoering hiervan vindt op het moment plaats en zal door middel van een actieve raadsinformatie aan het einde van dit jaar worden geëvalueerd.

In 2019 is de regionale communicatiecampagne ‘Welkom in de Woonomgeving’  van start gegaan. Hierbij worden een aantal trainingen/cursussen aangeboden voor inwoners en professionals. Iedereen uit de gemeente Heerde kan zich hiervoor aanmelden. Via sociale media is dit onder de aandacht van de inwoner gebracht.

Verder zal  de Wet Verplichte GGZ, die wordt geïmplementeerd in januari 2020, invulling gaan geven en het zorg- en veiligheidsdomein verder integreren rondom Personen met Verward Gedrag. Vanaf 2020 is het mogelijk om een melding te maken bij het college van B&W en is de burgemeester straks gemachtigd om een crisismaatregel af te geven. Vanaf mei 2019 zijn de voorbereidingen van deze wet in gang gezet.