Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Bijlagen

Inhoud

Bijlage 1. Investeringen

Jaarafsluiting 2018: Lopende investeringen wat mee te nemen naar 2019 en wat af te sluiten
De volgende investeringen meenemen naar 2019
Order Omschrijving Begroting Werkelijk Restant Mee naar 2019 Onderbouwing
7722087 Vervanging drukriolering, 1601 62.091,00 2.478,32 59.612,68 ja Vervanging pvc drukriool wordt gebruikt in 2019/2020.
7722089 Vernieuwing vrijval riool, b1567 10.386,00 6.935,00 3.451,00 ja Reconstructie Emmalaan/Wilhelminalaan is in uitvoering.
7722090 Vervanging drukriolering, B1567 36.399,00 - 36.399,00 ja Vervangen persriool Singelweg is vervolg op reconstructie Beatrixweg.
7722095 Export DG Dialog (HWA),1701 485.294,00 110.941,53 374.352,47 ja Afkoppelen deel Zuppeldseweg, werk is in voorbereiding.
7722097 Vervanging drukriolering, 1701 41.422,00 - 41.422,00 ja Vervanging pvc drukriool wordt gebruikt in 2019/2020.
7722098 Deelrep. Vrijverval riolering, 1701 49.000,00 - 49.000,00 ja Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7722099 Verbetering vuilemmissie, 1701 36.272,00 13.332,06 22.939,94 ja Voorbereidingskosten Zwaaikolk/Eessenkamp, plan is goedgekeurd.
7722101 Export DG Dialog (HWA),1801 605.026,00 468.686,92 136.339,08 ja Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7722102 Vernieuwen roilering, 1801 66.390,00 - 66.390,00 ja Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7722103 Vervanging drukriolering, 1801 245.754,00 - 245.754,00 ja Vervangen persriool Singelweg.
7722104 Vervanging gemalen em, 1801 12.540,00 - 12.540,00 ja Vervanging gemaal Eperweg/Zwarteweg.
7722105 Verbetering vuilemmissie, 1801 248.766,00 - 248.766,00 ja Reconstructie Zuppeldseweg 2019 a.g.v. persriool (verschillende investeringsbedragen).
7210051 Wapenveld- zwartepaard - -43.235,22 43.235,22 ja Afronding voorjaar 2019 Klapperdijk.
7210054 Reconstruction Beatrixweg, 1801 50.000,00 22.223,57 27.776,43 ja Voorbereidingskosten Zwaaikolk/Eessenkamp, plan is goedgekeurd.
7210236 Reconstructie wegen, 1701 35.000,00 -5.779,77 40.779,77 ja Afronding Hoogwatergeul in 2019.
7210237 Klein onvoorziene wegen, B1701 25.000,00 20.823,29 4.176,71 ja Gebruikt voor proef verkeerslichten AHOED.
7210238 Onvoorziene investeringen, 1801 25.000,00 10.888,74 14.111,26 ja Achtergesteld werk.
7210239 Grasbeton buitenwegen, 1801 40.000,00 28.128,45 11.871,55 ja Oenerweg (voorjaar 2019).
7211035 Actualisatie GVVP, 1701 25.000,00 - 25.000,00 ja Opdrachtis verstrekt 2018, uitvoering 2019.
7211036 Aanpassing conflictsituatie GVVP, 1801 25.000,00 - 25.000,00 ja Oenerweg (in uitvoering) en Ijsseldijk, plan is voorbereid.
7560120 Verbet.fietsvoorziening Kamperweg,1701 350.000,00 155.813,10 194.186,90 ja Opdracht fietspad Elburgerweg-Heerderstrand.
7210234 Grasbetonstenen buitenwegen, 1601 40.000,00 35.812,69 4.187,31 ja Uitvoering op later moment.
7960776 Bestelauto plus kraan 1, 1601 51.000,00 - 51.000,00 ja Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt.
7960777 Bestelauto plus kraan 2, 1601 51.000,00 - 51.000,00 ja Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt.
7960900 Tractie investeringen 383.865,00 - 383.865,00 ja Tractie investeringen, vervanging zodra het nodig is. Kan dan geen lang besluitvorming traject doorlopen omdat materieel dagelijks wordt gebruikt.
7560117 Natuurtransferium, 1401 57.000,00 54.180,75 2.819,25 ja Project loopt nog.
7120113 W'veld - verv. CV ketel, 1701 9.680,00 2.420,00 7.260,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7120115 W'veld - Verv. Buitenkozijn,1801 12.000,00 - 12.000,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7420038 Ren. Speeltoestellen B.O. 1801 10.000,00 - 10.000,00 ja Voor uitbreiding speeltoestellen passend binnen beheerplan. Voorstel is met wethouder besproken.
7421004 Bouwk.voorz.verh.scholen,B1701 10.000,00 471,85 9.528,15 ja Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd.
7421005 Bouwk.voorz.verh.scholen,B1801 10.000,00 - 10.000,00 ja Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd.
7424104 De Heerd - reservering BTW 868.447,00 956.957,03 -88.510,03 ja Zoals bekend loopt er een bezwarenprocedure over BTW van de bouw van de Heerd met de Belastingdienst. Strategisch gezien was het handiger om het betwiste BTW bedrag reeds te voldoen aan de Belastingdienst. Bovenop het terugbetaalde BTW bedrag komt nog een bedrag aan belastingrente van € 70.000,-. Als de zaak gewonnen wordt, wordt dit bedrag weer terug betaald aan de gemeente met de rente. De meerkosten zijn dus hoofdzakelijk de rente en de advieskosten van het begeleidingsbureau ICS en fiscaal advies van EFK.
7424106 De Heerd - Laatste fase,1799 75.000,00 29.687,15 45.312,85 Ja Post ter reservering van de laatste herstelwerkzaamheden.
7530413 Wapenveld - Led verlichting 1701 9.500,00 6.990,00 2.510,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7530414 Wapenveld - Verv.Linoleum, 1801 16.500,00 - 16.500,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7530415 Wapenveld - Verv. Elec.installatie,1801 12.000,00 - 12.000,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7530543 Faberhal - vloerafwerking, 1801 35.000,00 - 35.000,00 Ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530625 Veessen - HWA,Hekwerk,dakvent. B1701 11.000,00 - 11.000,00 ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530626 Veessen - dakbedek, sportvloer, 1701 36.000,00 - 36.000,00 ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530627 Veessen - Verv. Gymtoestellen, 1801 12.500,00 - 12.500,00 ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7530628 Veessen - Vervanging CV 7.000,00 - 7.000,00 ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7724200 Wapenveld, div onderhoud, 1701 10.000,00 - 10.000,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7724201 Wapenveld, Led verlichting, 1701 12.000,00 - 12.000,00 ja Project on hold door ontwikkelingen rondom Sporthal Wapenveld irt tennishal. Onderzoek loopt voor herontwikkeling locatie.
7822754 Algemeen - Verv. CV, 1701 18.400,00 - 18.400,00 ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7822900 Gemeentelijke gebouwen, B1799 490.604,84 - 490.604,84 Wordt in 2019 e.v. ingezet.
7960128 Raadhuis - Isoleren dak, 1801 60.000,00 - 60.000,00 ja, onder voorbehoud bij niet doorgaan project renovatie raadhuis Indien project renovatie raadhuis doorgang krijgt, dan kan deze post vervallen.
7960129 Raadhuis - Renovatie,B1799 67.144,00 28.125,49 39.018,51 ja, onder voorbehoud bij niet doorgaan project renovatie raadhuis Indien project renovatie raadhuis doorgang krijgt, dan kan deze post vervallen.
7960306 Eperweg - Verbeterpunten B1701 50.000,00 18.127,27 31.872,73 ja Meenemen naar 2019. Wordt dit jaar uitgevoerd.
7210616 Vern. openbare verlichting,1801 80.000,00 37.227,08 42.772,92 ja zie beleidsplan 2015-2025, wordt gebruikt om over te gaan op LED en zijn we nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.
7420037 Ren. speeltoestellen B.O. B1701 10.000,00 237,84 9.762,16 ja Graag meenemen naar 2019. Wordt in dit jaar uitgevoerd.
7531520 Verv.bereg.instal, bron, ond.w.pomp,1601 40.000,00 - 40.000,00 ja Behouden i.v.m. mogelijk vervangen van pomp beregeningsinstallatie.
7531522 Sportvelden renovatie,B1701 40.000,00 40.000,00 - ja svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden.
7531523 Ver.sportvelden div objecten, 1801 7.500,00 3.809,88 3.690,12 ja svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden.
7531524 Renovatie sportvelden, 1801 40.000,00 - 40.000,00 ja svp meenemen i.v.m. privatisering sportvelden.
7724026 Renovatie groenstructuur EK,1301 25.000,00 8.462,05 16.537,95 ja svp meenemen i.v.m. paden aanleg halfverharding.
7560010 Herplant bomen Bonenburgerlaan, 1407 30.000,00 15.516,70 14.483,30 ja svp meenemen recreatieve paden en mogelijke aanleg extra beplanting.
7560014 Renovatie plantsoenen, 1701 100.000,00 72.348,75 27.651,25 ja svp meenemen wordt nog plantmateriaal voor besteld/werkzaamheden voor uitgevoerd i.v.m. uitloop omvorming 2018.
7580014 Investeringen speelplan, B1801 25.000,00 - 25.000,00 ja Is in overleg met Joke is het project doorgeschoven naar 2019.
7560122 Ren. Recreatieve Fietspaden, 1801 30.000,00 36.374,59 -6.374,59
De volgende investeringen worden in 2018 afgesloten
Order Omschrijving Begroting Werkelijk Restant Afsluiten 2018 Onderbouwing
7722083 Vervanging gemalen, 1601 9.740,00 9.706,10 33,90 nee
7722091 Gemalen elktro mechanisch 1567 27.570,00 27.627,61 -57,61 nee
7722096 Vernieuwen roilering, 1701 64.098,00 64.267,05 -169,05 nee
7210055 Reconstruction HWG,1801 200.000,00 200.575,95 -575,95 nee
7210235 Klein onvoorzien wegen, B1601 25.000,00 25.027,81 -27,81 nee
7211034 Aanpass.conflictsituatie GVVP, B1701 25.000,00 25.072,00 -72,00 nee
7560123 verbetering fietsvoorziening, 1801 200.000,00 189.085,74 10.914,26 nee
7210053 Bomenbuurt fase 2 Herinrichting,1755 215.000,00 209.747,86 5.252,14 nee
7722100 Bomenbuurt fase 2 Riool, 1755 241.000,00 241.313,06 -313,06 nee
7210230 Grasbeton buitenwegen, 1401 40.000,00 40.115,19 -115,19 nee
7961015 Peugeot RP911F,1800 22.459,00 22.458,83 0,17 nee
7560115 Natuurtransferium, 1301 57.000,00 57.000,00 - nee
7530534 Faberhal - Verv.boilers+ exp.vaten, 1401 9.000,00 - 9.000,00 nee Uitgevoerd in 2018, project vervangen cv ketels door pelletkachels
7530542 Faberhal - Verv. Cv installatie, 1701 220.000,00 229.864,82 -9.864,82 nee
7530545 Faberhal - Verbetering 1873 20.000,00 14.774,03 5.225,97 nee Vervanging van het wandtegelwerk in de sanitaire ruimten van de turnhal zijn uitgevoerd. Komen geen kosten meer.
7530800 Gem.gebouwen - Zonnepanelen 293.000,00 289.876,81 3.123,19 nee Afgerond.
7650009 Flessenberg - Keukenblok,verlichting,170 20.000,00 - 20.000,00 nee Kan vervallen.
7650010 Flessenberg - Verv. E Installatie, 1801 5.000,00 - 5.000,00 nee Kan vervallen.
7822753 Groteweg - keukenblok, 1701 6.000,00 - 6.000,00 nee Is voor de huurder. Post kan vervallen.
7210615 Vern. Openbare verlichting, B1701 70.000,00 70.099,57 -99,57 nee
7531521 Ver.sportvelden div objecten, b1701 7.500,00 7.628,03 -128,03 nee
7560015 Renovatie plantsoenen,1801 - 1.814,31 -1.814,31 nee
De volgende investeringen worden afgesloten en verplaats naar 2021/2022
Order Omschrijving Begroting Werkelijk Restant Onderbouwing
7530541 Faberhal - Ventilatie/luchtbehandeling, 30.000,00 - 30.000,00 Verplaatsen naar natuurlijk onderhoudsmoment in 2022, dan wordt ook de luchtbehandelingskast vervangen.
7530544 Faberhal - TL verlichting naar Led, 1801 25.000,00 - 25.000,00 Verplaatsen naar natuurlijk onderhoudsmoment in 2022, dan wordt ook de verlichting compleet vervangen.
7960307 Eperweg - Verv.TL Verlichting Led, 1801 30.000,00 - 30.000,00 Wordt op een ander moment meegenomen. Naar verwachting 2021.

Bijlage 3: Afkortingenlijst

AED

=

automatische externe defibrillator

AmvB

=

Algemene maatregel van Bestuur

AMW

=

Algemeen Maatschappelijk Werk

AOV-er

=

Ambtenaar Openbare Veiligheid

APV

=

Algemeen Plaatselijke Verordening

Arbo

=

Arbeidsomstandigheden

AU

=

Algemene Uitkering

AWBZ

=

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 

 

 

BAG

=

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BB

BBO

=

=

Bijzondere Bijstand

Bijzonder Basis Onderwijs

BBV

=

Besluit Begroting en Verantwoording

Bbz

Begr.wijz.

BGT

=

=

=

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

begrotingswijziging

Basiskaart Grootschalige Topografie

BJZ

=

Bureau Jeugdzorg

BNG

=

Bank Nederlandse Gemeenten

Bofv

=

Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen

BRO

=

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

=

Basis Registratie Personen

BSHW

=

Brede School Heerde West

BTW

=

Bruto Toegevoegde Waarde

BV

=

Besloten Vennootschap

BWS

=

Besluit woning gebonden subsidies

 

 

 

c.q.

=

casu quo

CAK

Cao

=

=

Centraal Administratie Kantoor

Collectieve arbeidsovereenkomst

CJG

CMS

CVN

=

=

=

Centra Jeugd en Gezin

contentmanagementsysteem

Centraal Veluws Natuurgebied

 

 

 

d.d.

DD JGZ

DigiD

=

=

=

de dato

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitale identiteit

DLG

DVA

=

=

Dienst Landelijk Gebied

dienstverleningsafspraken

 

e.d.

 

=

 

en dergelijke

EG

=

Europese Gemeenschap

E-gem

=

Elektronische gemeenten

EKD

=

Elektronisch Kinddossier

EMU

=

Economische en Monetaire Unie

EPC

=

Energie Prestatie Coëfficiënt

etc.

=

et cetera

EVA

=

Epe, Voorst en Apeldoorn

 

 

 

Fido

=

Financiering decentrale overheden

fte

FWI

=

=

fulltime-equivalent

Fonds Werk en Inkomen

 

 

 

GAP

=

Gemeentelijk Afkoppel Plan

GBA

=

Gemeentelijke Basis Administratie

GBKN

=

Grootschalige Basiskaart Nederland

GFT

=

Groente, Fruit en Tuin

GGD

=

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGNet

=

Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)

GGZ

=

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

=

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GPR

=

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn

GRP

=

Gemeentelijk rioleringsplan

GVVP

=

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

 

 

 

H2O

=

Hattem, Heerde en Oldebroek

ha.

=

hectare

HAVO

HHV

HOF

HUP

HV

 

 

=

=

=

=

=

 

 

hoger algemeen voortgezet onderwijs

Heerder Historische Vereniging

Houdbare Overheidsfinanciën

Handhavings Uitvoerings Programma

Huishoudelijke Verzorging

 

 

 

IAU

i.h.k.v.

I&M

=

=

=

Incidenteel aanvullende uitkering

in het kader van

Infrastructuur en Milieu

i.o.

=

in oprichting

i.r.t.

=

in relatie tot

ICT

=

informatie- en communicatietechnologie

ID-kaart

=

Identiteitskaart

IOAW

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

=

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

ISV

 

JCO

=

 

=

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

 

Justitieel casusoverleg

 

 

 

KCC

=

Klant Contact Centrum

KWP3

=

Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019

 

 

 

LEA

=

Lokale Educatieve Agenda

LOP

=

landschapsontwikkelingsplan

 

 

 

m.b.t.

=

met betrekking tot

m2

=

vierkante meter

M2A

  project modernisering applicatielandschap

mbo

=

middelbaar beroeps onderwijs

MD Veluwe

=

Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe

MDT

=

Multi Disciplinair Team

Mer

=

Milieueffectrapportage

MFA

=

multifunctionele accommodatie

MPG

MT

=

=

Meerjaren Prognose Grondexploitatie

Managementteam

 

 

 

NAW

NEN

NHR

NIEGG

=

=

=

=

Naam, adres en woonplaats

Nederlandse norm

Nieuwe Handels Register

Niet in exploitatie genomen gronden

n.l.

=

namelijk

NOG

=

Noord- en Oost Gelderland

NSVV

NT

=

=

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde

Nederlandse Taal

NUP

=

Nationaal Uitvoerings Programma

NV

=

Naamloze Vennootschap

 

 

 

o.a.

=

onder andere

OAB

OBO

=

=

Onderwijs Achterstanden Beleid

Openbaar Basis Onderwijs

ODNV

=

Omgevingsdienst Noord- Veluwe

OEM

=

Overige eigen middelen

OKE

=

Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OM

=

Openbaar Ministerie

OW

=

Openbare Werken

OZB

=

Onroerende Zaak Belasting

 

 

 

PDCA

PDR

pgb

=

=

=

Plan, Do, Check en Act

Programma Directie Rijkswaterstaat

Persoonsgebonden budget

PGO

PGO

PIOFACH

 PKB

pva

 

=

=

=

=

=

 

Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden

Periodiek Gezondheids Onderzoek

Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

planologische kernbeslissing

plan van aanpak

P&C cyclus

 

=

Planning- en control cyclus

RDW

RGV

RIP

RMC/VSV

RNV

RO

ROD

ROVA

=

=

=

=

=

=

=

=

Rijksdienst Wegverkeer

Recreatiegemeenschap Veluwe

Rijksinpassingsplan

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten

Regio Noord-Veluwe

Ruimtelijke ontwikkeling

Regionale Omgevingsdiensten

Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen

RPD

=

Regionaal Programma Bedrijventerreinen

RROL

=

Regionale Regeling Operationele Leiding

RUD

=

Regionale Uitvoeringsdiensten

 

 

 

SLOK

soza

=

=

Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven

sociale zaken

 

 

 

t.b.v.

TOP

 

UWV

=

=

 

=

ten behoeve van

toeristisch overstap punt

 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

 

 

VAVO

VBT

vm.

=

=

=

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Veluws Bureau voor Toerisme

Voormalig

VNG

=

Vereniging van Nederlandse gemeenten

VNOG

VOF

=

=

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vennootschap onder firma

VRM

=

Veiligheid, Ruimte en Milieu

VROM

VSV

VTH

VVE

=

=

=

=

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vroegtijdig schoolverlaten

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Voor- en Vroegschoolse Educatie

vwo

=

voortgezet wetenschappelijke onderwijs

VWS

=

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 

 

Wabo

WGS

=

=

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

WIJ

=

Wet Investeren in Jongeren

WION

=

Wet Informatie Ondergrondse Netwerken

WIW

=

Wet inschakeling werkzoekenden

WMO

=

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wob

 

Wet openbaarheid van bestuur

WOZ

=

Wet Onroerende Zaken

WRO

=

Wet Ruimtelijke Ordening

WSNP

=

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Wsw

=

Wet sociale werkvoorziening

WWB

=

Wet Werk en Bijstand

ZAT

=

Zorg Advies Team

ZAS

=

Ziekteverzuim als signaal