Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Onvoorzien

Inhoud

Wat heeft het gekost?

Exploitatie Realisatie 2017 Primaire Begroting 2018 Begroting wijziging 2018 Begroting 2018 (P+Wijz) Realisatie 2018 verschil
Lasten
531400 Onvoorzien 0 25.000 21.875 46.875 0 46.875

Toelichting op de baten en lasten

Lasten

531400 Onvoorzien

Bij de primaire begroting is € 25.000,- beschikbaar gesteld voor de post 'Onvoorzien'. Bij de voorjaarsnota 2018 is hiervan € 14.200,- uitgegeven voor de taxatie van buitensportaccommodaties, Villa Jacoba  en voor het aanpassen van een woning. Het restant ad. € 10.800,- is in het kader van de budgetfreeze afgeraamd.

Bij  de budgetfreeze in het voorjaar van 2018 is er  in totaliteit € 1.057.000,- aan budgetten afgeraamd. Daarnaast is er een calamiteitenfonds van € 300.000,- voor onvoorziene uitgaven ingesteld; per saldo heeft de budgetfreeze € 757.000,- opgeleverd.

Het budget voor het calamiteitenfonds is bij het onderdeel 'Onvoorzien' opgenomen; uiteindelijk is hiervan € 253.125,- uitgeven zodat nog € 46.875,- resteert. In onderstaand overzicht is een opsomming gegeven van de uitputting van het calamiteitenfonds.

Calamiteitenfonds € 300.000
Meerkosten onderhoud gebouwen -/- € 133.000
Herontwikkeling voormalige gemeentewerf -/- € 25.000
Meerkosten openbaar groen (essentaksterfte/extra water i.v.m. droogte) -/- € 25.000
Planschade De Rhijnsburg/bestemmingsplan Vosbergerweg -/- € 17.000
Extra bijdragen/subsidies (Pinkeltje/Balve/Cittaslow/plaquette WOII) -/- € 15.000
Externe onderzoek- en advieskosten (TOP Heerde/DNA-dorp Heerde/Hof van Cramer/stroppenpot) -/- € 13.000
Meerkosten telefonie -/- € 11.000
Meerkosten sociale recherche (overgang Stedendriehoek) -/- € 10.000
Overige kleine claims -/- € 4.125
Restantbudget calamiteitenfonds (=onvoorzien) € 46.875