Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Woningsplitsing onder voorwaarden toestaan en hiervoor kaders maken.

Woningsplitsing onder voorwaarden toestaan en hiervoor kaders maken.

Uitvoering geven aan de ruimte die de woonvisie biedt door gebruik te maken van nieuwe planologische regels waarbij wordt voorgesorteerd op de omgevingswet en de mogelijkheden die daarmee worden geboden.Toelichting

--
Kwaliteit

De kaders worden uitgewerkt in een nota over de integrale aanpak van strijdige woonsituaties. In de woonagenda wordt het opstellen van beleid voor woningsplitsing ook als uitgangspunt benoemd.