Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag.

We staan open voor vernieuwende vormen van zorg voor inwoners met verward gedrag.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 is de nota sluitende aanpak personen met verward gedrag in de raad vastgesteld. Ook heeft de  ZonMw pilot Consumindercoach in Wapenveld (samenwerking met onder andere Zoethout en de Rode Beer) gefungeerd als vliegwiel voor de voorbereiding van het project Wonen in de Luwte: het creëren van een achttal veilige woonplekken voor kwetsbare inwoners. Dit zijn niet per definitie personen met verward gedrag. Echter zij zouden dit wel kunnen vertonen als een dergelijke woonvorm hun niet wordt geboden.

De voorbereidingen voor aanpak 0 - 100 zijn in volle gang. Daarin hebben we meegenomen dat we zoeken naar een herkenbaar meldpunt voor mensen met onbegrepen/verward gedrag.

Vanuit de regio worden gelden beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van algemene voorzieningen (deze gelden zijn onderdeel van het convenant dat 27 mei 2019 door de raad is vastgesteld). Er zijn plannen voor het inzetten van een extra jongerenwerker voor de overgang van 18- naar 18+ voor deze doelgroep. Daarnaast is in ontwikkeling een brede basisvoorziening/inloop voor de doelgroep GGZ/LVB.