Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

We blijven in gesprek met stchting PrOo over openbaar onderwijs in De Heerd.

We blijven in gesprek met stchting PrOo over openbaar onderwijs in De  Heerd.Toelichting

--
Kwaliteit

Begin mei 2019 is aan het bestuur van de Stichting Proo medegedeeld dat de ingebruikgeving van de Horsthoekschool aan de Oenerweg  per 1 september 2019 zal worden beëindigd. Dat betekent dat de leerlingen van de school wat ons betreft vanaf 1 september2019 worden ondergebracht in De Heerd. Inmiddels heeft de Stichting Proo aangegeven dat ze zich beraden over hun standpunt in deze.  Vervolg in 2020 is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in 2019.