Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten.

Stimuleren en faciliteren van sport activiteiten.Toelichting

--
Kwaliteit

In de nota Sport en Bewegen is aangegeven dat het uitgangspunt van de privatisering van de sportaccommodaties een kostenbesparing zal opleveren, omdat verwacht wordt dat verenigingen en stichtingen zelf de accommodaties efficiënter kunnen beheren. Deze privatisering wordt grotendeels in 2019 vormgegeven.

 
Er zijn enkele vergaderingen geweest met het ingestelde Platform Sport. De bedoeling van dit Platform is de samenwerking tussen de diverse sportverenigingen te versterken en zodoende de daadkracht te vergroten. In 2020  wordt in gezamenlijkheid verder gewerkt om het nieuwe Lokale Sportakkoord op te stellen.