Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft.

Revolving fund Duurzaamheidslening particulieren en Stimuleringslening voor verenigingen/instellingen en non-profit organisaties instellen, voor zover de markt geen vergelijkbaar alternatief heeft.Toelichting

--
Kwaliteit

Duurzaamheidslening tot stand brengen bedoeld om investeringen in duurzame energie en het treffen van isolatiemaatregelen te ondersteunen. Voor particulieren in 2018 een plan in de raad. Voor non-profit plan in 2019.

De Commissie adviseerde in het voorjaar een eerste maal over de vormgeving en inhoud van het fonds. Nadien is de uitwerking gestopt, omdat er landelijk een wijziging optrad. Het  klimaat is een veel grotere rol gaan spelen en de gaswinning in Groningen werd teruggedraaid. In dezelfde tijd is het Klimaatakkoord opgesteld, waarin onder andere afspraken over financiering van de hele energietransitie zijn/worden gemaakt. Tegelijk zijn er diverse alternatieven in de markt ontstaan voor ondernemers, particulieren en maatschappelijke organisaties. Al met al redenen om dit onderwerp nu niet nader uit te werken totdat er meer duidelijkheid is ontstaan over het nieuwe rijksbeleid. Verwachting is dat er medio 2019 een discussienota in de raad komt hoe hiermee verder te gaan.