Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en (ambulante) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven.

Onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en (ambulante) ondersteuning signaleren vroegtijdig en er zijn afspraken dat benodigde ondersteuning tijdig wordt gegeven.Toelichting

--
Kwaliteit

Reguliere activiteit. Ambulante ondersteuning in Heerde wordt geboden door het Centrum voor Jeugd en Gezin door de daar werkzame gezinscoaches. Zij werken nauw samen met de binnen het onderwijs aanwezige expertise. Ook sluiten zij aan bij wat er vanuit maatschappelijk partners zoals kinderopvang en onderwijs wordt gesignaleerd. Aan elke school in Heerde is een gezinscoach gekoppeld als contactpersoon. Over signaleren en tijdigheid van acteren zijn afspraken gemaakt met scholen. Op strategisch niveau en op operationeel niveau. Tevens zijn de jeugdgezondheidszorg voorzieningen en de leerplicht ambtenaar operationeel vanuit het CJG. In 2018 is tevens het programma ouderbetrokkenheid verder vorm gegeven. Dit programma is met name gericht op vroegtijdige signalering en preventie.
Buurtsportcoaches, jongerenwerker en CJG ontwikkelen in gezamenlijkheid door op wijze van signaleren in de samenleving.