Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Mogelijkheden bij rijk, provincie, ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland en anderen benutten om duurzaamheidsambitie in te vullen en actieve deelname in de Cleantech Regio.

Mogelijkheden bij rijk, provincie, ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland en anderen benutten om duurzaamheidsambitie in te vullen en actieve deelname in de Cleantech Regio.Toelichting

--
Kwaliteit

Vanaf 1 september 2018 staat deelname aan Cleantech voor duurzaamheid vast. Deelname in RES (2020 gereed), warmteplan en afbouw gasnetwerk (2021 gereed). Regionaal overleg om gezamenlijk duurzaamheidsambitie te formuleren en uit te voeren.

Wij nemen actief deel in de Cleantech regio (CTR). Dit uit zich onder andere in onze deelname aan de RES en zet zich voort in 2019. Mogelijkheden bij andere overheden worden onderzocht, maar hiervoor zijn voor nu geen concrete projecten aangemerkt of onderzoeken naar gestart. De expertise van Cleantech Development kan gebruikt worden bij de ondersteuning van concrete projecten.