Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven van inwoners faciliteren we zo nodig met een leefbaarheidsbudget.

Initiatieven van inwoners faciliteren we zo nodig met een leefbaarheidsbudget.Toelichting

--
Kwaliteit

Uitvoering voorzien in 2020 en verder.

In 2019 wordt dit ontwikkeld, daarbij wordt er ook gekeken hoe we als gemeente om willen gaan met burgerinitiatieven (in verlengde van de burgerparticipatie) . De traineegroep van de gemeente Heerde zal dit verder uitwerken.