Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen.

Het aanbod van sociaal maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen is zichtbaar in de dorpen en wordt waar nodig heroverwogen.

De komende jaren wordt bekeken in hoeverre algemene voorzieningen uitgebreid of aangepast moeten worden ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Zo wordt er gekeken of de dagbesteding breder en zichtbaarder ingezet kan gaan worden. Daarbij wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden in de dorpen.Toelichting

--
Kwaliteit

Dit is onderdeel van de aanpak van 0-100 waarbij er onderzocht wordt of en hoe de fysieke vindplaats c.q. ontmoetingsplekken voor het sociaal domein voor inwoners ingericht moeten worden. Realisatie van de uitkomst is gepland medio 2019 begin 2020.