Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

(Her)inrichting van de openbare ruimte vindt, in overleg met aanwonenden en ondernemers, plaats binnen de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.

Inwoners worden uitgenodigd voor co-creatie bij herinrichting van de openbare ruimte en betrokken bij onderhoud van de openbare ruimte.Toelichting

--
Kwaliteit

Doelstelling is een gedragen plan voor aanwonenden en ondernemers. Bij het realiseren van een (her)inrichtingsplan betrekken we bewoners voor het vaststellen van een definitief ontwerp. Het conceptplan wordt tijdens een inloopavond gepresenteerd. Iedereen kan op het conceptplan reageren via een reactieformulier en krijgt persoonlijk antwoord.

De planning is om in 2019 nog 2 avonden te organiseren voor bewoners en belangstellenden om plannen te presenteren tijdens een inloopavond. Bewoners en belangstellenden hebben kunnen opmerkingen en suggesties kenbaar gemaakt. Het merendeel van de suggesties proberen wij  in de plannen te verwerken of er wordt gemotiveerd waarom dit niet kan. De bewoners en belangstellenden worden hiervan  in kennis gesteld. Op deze wijze ontstaat  er een gedragen plan. .