Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH).

Handhaving op basis van het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, (VTH).

De resultaten van het uitvoeringsprogramma VTH worden niet alleen in tijd en aantallen maar ook in effecten beschreven. De prioritering van het uitvoeringsprogramma wordt geadviseerd door de raadscommissie.Toelichting

--
Kwaliteit

Het uitvoeringsprogramma voor 2019 is gebaseerd op de nota "Kaders voor de uitvoering van de VTH-taken 2019-2022". Zowel uitvoeringsprogramma als nota zijn op  21 mei 2019 vastgesteld door het college  en worden in juni 2019 ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

De verantwoording van de uitvoering van de handhaving vindt plaats in het jaarverslag VTH 2018 dat deel uitmaakt van het uitvoeringsprogramma VTH voor 2019.