Meer
Publicatiedatum: 09-07-2019

Inhoud

Terug

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.

Eind 2019 is een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen gereed.Toelichting

--
Kwaliteit

In 2018 is gestart met het in kaart brengen van randvoorwaarden en kaders voor dit plan.